image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Financování

Financování

Dotace

Část nákladů školy je hrazena z finančních příspěvků ze státního rozpočtu. Příspěvky z ministerstva školství jsou nastaveny na větší počet žáků ve třídách a více tříd ve škole. V našem případě je proto nezbytné financovat školu i z jiných zdrojů.

Školné

Vzhledem k nízkému počtu žáků v jednotlivých třídách se vedle finančního příspěvku ze státního rozpočtu budou podílet na financování provozu školy i rodiče formou školného. Výše školného číní 2900 Kč měsíčně na žáka. Pro sourozence nabízíme slevu na školném!

Poplatek za družinu

Poplatek za družinu činí 300 Kč za měsíc. V ceně jsou zahrnuty pomůcky, materiály a zájmové aktivity.

Účet školy

Částku za školné a družinu prosíme posílejte dohromady jako jednu platbu.

  • Číslo účtu: 115 – 269 349 0207/0100 – vedený u Komerční banky
  • Variabilní symbol: vygeneruje škola
  • Specifický symbol: školní rok, ve kterém dítě nastoupilo do ZŠDN (např.: 1718 v případě, že nastoupilo ve školním roce 2017/2018)
  • Popis platby: jméno a příjmení dítěte

Sponzoři

Dalším zdrojem příjmů jsou naši sponzoři.

Sponzorům a partnerům nabízíme

  • podílení se na výjimečném olomouckém projektu ,,Dobrá naláda“
  • propagace na webových a facebookových stránkách
  • propagace na akcích školy
  • dar jako daňově odpočitatelná položka