image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí

Zápis do 1. ročníku

Základní kritéria

  1. Dosažení 6 let do 31. 8. roku, ve kterém bude dítě nastupovat do první třídy
  2. Odevzdání vyplněné Žádosti o přijetí k povinné školní docházce (vyplněnou žádost odevzdáte v den zápisu)

Preferenční kritéria

  1. Preferenční kritéria

Veškeré informace k zápisu do 1. ročníku naleznete zde.

Přestup

Základní kritéria pro přijetí žáků při přestupu z jiné školy:

  1. Dítě se účastní výuky v dané třídě alespoň po dobu 1 týdne.
  2. Rodiče žáků zastávají stejný náhled na vzdělávací koncepci ZŠDN – koncepce školy

Pro školu je nejdůležitější zachování pohodové atmosféry v současných třídách (kolektivech), a proto je nezbytné zájemce dobře poznat.