image
Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb (PDF).

1. Oficiální název

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání a stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Soukromá základní škola Dobré nálady
  Vančurova 713/4
  779 00 Olomouc

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Soukromá základní škola Dobré nálady
  Vančurova 713/4
  779 00 Olomouc

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po - Pá (září - červen)
  8:00 - 15:30 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobilní telefon: +420 585 205 917

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsdobrenalady.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Soukromá základní škola Dobré nálady
  Vančurova 713/4
  779 00 Olomouc

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@zsdobrenalady.cz

 • 4.8 Datová schránka

  5ve2fhy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 115 – 269 349 0207/0100

6. IČO

04999738

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@zsdobrenalady.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 5ve2fhy

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Soukromá základní škola Dobré nálady, Vančurova 713/4, 779 00 Olomouc

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Soukromou základní školou Dobré nálady poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.