image
Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna 

Kdy vyzvednout oběd nemocnému dítěti?

Obědy je možné vyzvedávat od 11:00 do 11:30. Pro výdej stravy je nutné použít čip žáka. Dítě má nárok na oběd pouze 1. den nemoci. Další dny nemoci je NUTNÉ obědy odhlásit.

Kde se stravují žáci Dobré nálady?

Škole je k dispozici jídelna obchodní akademie, kam dováží obědy z Gymnázia, Olomouc – Hejčín.

Kde vyzvednout přihlášku na obědy?

Přihláška na obědy je k vyzvednutí na sekretariátu ZŠDN.

Jak přihlásit dítěti obědy?

Po vyplnění přihlášky a jejím odevzdání Vám budou zaslány přihlašovací údaje, které slouží k přihlášení do portálu strava.cz.

Kolik stojí oběd?

Cena obědů na rok 2023/2024 pro žáky (7 – 10 let) je stanovena na 34 Kč/oběd a pro žáky (11 – 14let) na 40 Kč/oběd – cena oběda je spojena se školním rokem, ve kterém žák dosáhne daný věk.

Jak hradit stravné?

Úhradu stravného provádějte bezhotovostním způsobem na účet školní jídelny Hejčín 43-5704820237/0100. Při platbě je nezbytně nutné uvádět přidělený variabilní symbol (pokud u platby z účtu není uveden VS, bude taková platba vrácena zpět na účet odesílatele). Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno, příjmení a třídu žáka.

Kolik stojí čip, kterým žák prokazuje, že má zaplacené obědy?

Cena čipu je 121 Kč. Čip žákovi zůstává po celou dobu školní docházky.