image
image
image

10 důvodů, proč si vybrat školu

  • nízký počet žáků ve třídách – pracujeme s žáky individuálně
  • učíme příběhem, skrze prožitky – v souvislostech
  • co se u nás dítě naučí – použije ve skutečném životě
  • rodiče a učitelé jsou partnery – jdeme za stejným cílem
  • nefandíme zbytečnému biflování – cílíme na získávání všeobecného přehledu
  • učíme metodou SFUMATO – čteme plynule s porozuměním
  • máme zážitkovou školní družinu – zapojujeme zájmové aktivity podle dovedností dětí
  • vyučujeme i mimo budovu – v realitě běžného života
  • školní družina je založena na projektech – věnujeme se tématům běžného života
  • ŠKOLA JE ŠKOLA – VŠE JE O LIDECH A O KOMUNIKACI V NÍ