image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy 2024

Zápis do 1. třídy 2024

termín: pondělí 15. 4. 2024
čas: 8:00 - 17:30
místo: Vančurova 713/4, Olomouc

 

Kdy mohu přijít k zápisu?
K zápisu je potřeba se registrovat na určitý čas.
Chci se registrovat k zápisu.

 

Kterých dětí se zápis týká?
Jde o děti, které dovrší šesti let do 31. 8. 2024.

 

Jaké doklady je potřeba přinést s sebou k zápisu?
- občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce
- rodný list dítěte

 

Jaké dokumenty je potřeba vyplnit a přinést s sebou k zápisu?
Všechny dokumenty je potřeba stáhnout, vyplnit a podepsat. Prosíme, uvádějte do dokumentů vždy datum zápisu (15.04.2024).
  Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Podmínky zápisu k základnímu vzdělání
Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem k povinné školní docházce
Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 

Musíme k zápisu přivést dítě?
Ano, dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit.

 

Může dítě k zápisu přivést babička?
Bohužel ne. Požádat o přijetí k povinné školní docházce může pouze jeden ze zákonných zástupců (matka, otec popř. jiná osoba, které bylo dítě svěřeno do péče).

 

 Kolik prvních tříd budete otevírat a kolik žáků v 1. třídách bude?
Budeme otevírat jednu první třídu s maximálním počtem 16 žáků.

 

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka bude oznámeno na webových stránkách školy a ve škole pod registračními číslem, které bude zákonným zástupcům přiděleno při zápisu. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude následně předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou/datovou schránkou.

 

 Kdy požádat o odklad?
Pokud zvažujete odklad povinné školní docházky, požádejte o něj hned při zápisu. K zápisu je nutné donést vyplněnou Žádost o odklad. K žádosti je zapotřebí doložit také doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a lékařské doporučení od pediatra. Ředitel školy vydá rozhodnutí, že je nástup k povinné školní docházce o rok odložen. To znamená, že k zápisu se s dítětem musí rodiče dostavit o rok později.

 

Musí rodiče k zápisu přivést i děti, kterým byl vloni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen rozhodnutím ředitele o odkladu?
Ano, i děti, kterým byl udělen odklad nástupu k povinné školní docházce, musí rodiče přivést k zápisu.

 

Musí se jít rodiče s dítětem zapsat i na spádovou školu?
Jelikož povinností každého rodiče je zapsat dítě k povinné školní docházce a naše škola není spádová a kapacita třídy je omezená, doporučujeme tedy, aby rodiče zapsali své dítě i na jinou školu (spádovou) než jen na tu naši. V případě nepřijetí tak předejdou další administrativním záležitostem.